เกี่ยวกับบริษัท Involve Media Sdn Bhd (ProductNation.co)

“ฉันอยากจะซื้ออะไรนะ?”, “ซื้อแล้วชีวิตฉันจะดีขึ้นไหม?” และ “มันราคาเท่าไหร่ล่ะ?”. ที่นี่ ProductNation.co เหล่าบรรณาธิการของเราช่วยแนะนำให้ผู้อ่านเจอสินค้าด้วยการให้รายละเอียดที่ผ่านแง่มุมที่จริงใจ ซึ่งการแนะนำเช่นนี้จะนำมาสู่การสั่งซื้อของผู้อ่านในท้ายที่สุด

เรากำลังตามหานักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ไฟแรง มีความรับผิดชอบ มาร่วมฝึกงานกับบริษัทของเราที่กำลังเติบโต ในการฝึกงานครั้งนี้นักศึกษาฝึกงานจะได้เรียนรู้การเขียนบทความที่ดึงดูดผู้อ่านและเป็นไปตามหลักการเขียนบทความแบบ SEO นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมบรรณาธิการและทีมการตลาดดิจิตัลที่มีความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ที่รักการเขียนและอยากเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานเขียนในอนาคต มาสมัครกับเราได้เลย

หน้าที่:

 • สร้างบทความในเว็บไซต์ของเราเป็นภาษาไทย
 • ประยุกต์เนื้อหาในเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลักการของ On-page SEO
 • ทำการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับบทความแต่ละประเภท
 • ช่วยงานที่ได้รับมอบหมายภายในทีม
 • เป็นคนที่สามารถทำงานได้หลากหลายเมื่อได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • นักศึกษาหรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชน การตลาด หรือคณะที่ใกล้เคียง
 • สามารถศึกษา ค้นคว้างานได้หลากหลายประเภท
 • มีทักษะการเขียนและการแก้ไขที่ดี
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานและสื่อสารระหว่างทีมได้
 • สามารถทำงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
 • ขยันและหมั่นเรียนรู้
 • รักการเขียนและพร้อมเรียนรู้
 • มี Portfolio

ทักษะเพิ่มเติม:

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SEO
 • คุ้นเคยกับการเขียนบทความในเว็บไซต์ เช่น WordPress
 • นี่คือตำแหน่งฝึกงานที่ได้รับค่าจ้าง